[:pl]

NIE WYPRÓŻNIASZ SIĘ DOSTATECZNIE?

TO NIE TWOJA WINA,OSIĄGNIJ NATURALNĄ POZYCJĘ KUCZNĄ PRZY ZASTOSOWANIU SQUATTY POTTY


Bez względu na to czy jesteś już zwolennikiem pozycji kucznej lub natknąłeś się na tą stronę po raz pierwszy, tu znajdziesz wprowadzenie do całej koncepcji dotyczącej prawidłowej pozycji podczas wydalania, a tym samym odpowiedź, że zastosowanie podnóżka toaletowego Squatty Potty® jest najbardziej wygodnym i skutecznym sposobem, aby poprawić swoją postawę w toalecie.

Pracownicy służby zdrowia wiedzą jakie korzyści daje POZYCJA KUCZNA PODCZAS WYPRÓŻNIANIA

Lekarze, instytuty zdrowia a także zwolennicy medycyny naturalnej od lat zwracają uwagę na zagrożenia, wynikające ze współczesnego kształtu WC.

Istnieją dowody na to, że łatwiejsze i pełniejsze wydalanie uzyskamy podnosząc stopy.

Nowoczesne toalety są wygodne, ale mają jedną zasadniczą wadę, wymagają od nas aby usiąść. Pomimo, że wypróżnianie się w pozycji siedzącej może być uznane za poprawne to jednak badania wykazują, że naturalną pozycją jest kucanie, ponieważ poprawia naszą zdolność do wydalania. Pełniejsze wydalanie może zmniejszyć wiele codziennych dolegliwości w tym wzdęcia, przeciążenia mięśni a przede wszystkim hemoroidy i zaparcia.


Zrozumieć problem

Znaczna część populacji z normalną częstotliwością wypróżnienia, ma trudności z opróżnieniem jelit w pełni. Główną przyczyną jest obturacyjny charakter kąta odbytowego i jego powiązanie z pozycją siedzącą przyjmowaną przy współczesnych toaletach.


NAPRAWIĆ PROBLEM

Wyrównanie kąta odbytu przy pozycji kucznej, umożliwia sprawne oczyszczenie jelit. Zapobiega to nadmiernemu napinaniu, które prowadzi do uszkodzenia okolic odbytu oraz okrężnicy i innych narządów. Nie ma dowodów, że regularne opróżnianie jelita o określonej porze każdego dnia znacząco przyczynia się do pełnego opróżniania odbytnicy. Naturalną postawą pozwalającą opróżnić jelita, w odpowiedzi na silne odruchy wydalania, jest rozluźnienie jelita i opróżnianie go, poprzez rozszerzenie zwieraczy.
Badania medyczne 


5 PROBLEMÓW Z POZYCJĄ SIEDZĄCĄ W  TOALECIE

 

1. Zaparcia

Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) definiuje zaparcia jako mniej niż trzy wypróżnienia w ciągu siedmiu dni. Zgodnie z NIH około czterech milionów Amerykanów cierpi na zaparcia.

Jelita są głównym organem wydalania w organizmie ale wśród wielu współczesnych Amerykanów ten  organ  jest zagrożony, o czym świadczą wysokie wskaźniki osób cierpiących na zaparcia. Narodowy Instytut Zdrowia szacuje, że 4-10 milionów Amerykanów ma przewlekłe zaparcia (wypróżnienia rzadziej niż trzy razy w tygodniu), a aż 63 mln ludzi cierpi na okazjonalne i przejściowe zaparcia.

Squatty Potty® podnóżek toaletowy, pozwalaja na przyjęcie odpowiedniej postawy w toalecie a tym samym, zapobiega zaparciom w jeden z następujących sposobów:

W pozycji kucznej grawitacja wykonuje większość pracy. Ciężar tułowia i ucisk ud naturalnie zaciska okrężnicę. Delikatna presja ze strony membrany uzupełnia siłę grawitacji.
Pozycja kuczna, rozluźnia mięsień łonowo–guziczny, co pozwala na wyprostowanie kąta odbytniczego i jelit, aby całkowicie je opróżnić.
Pozycja ta unosi esicę, część jelit, aby odblokować „zagięcia” przy wejściu do odbytnicy. Te załamania pomagają również zapobiegać nietrzymaniu moczu, poprzez zdejmowanie ciśnienia i odciążenie mięśnia łonowo–guzicznego.
Okrężnica jest wyposażona w zawór wlotowy (zastawka krętniczo–kątnicza) oraz zawór wylotowy (mięsień łonowo–guziczny). Przykucanie równocześnie zamyka zawór na wlocie, w celu utrzymania czystości jelita cienkiego i otwiera się zawór wylotowy, aby umożliwić swobodne wydalenie. Przyjmowanie pozycji siedzącej, zaburza celowość obu zaworów, co utrudnia wydalanie i zabrudza jelito cienkie.


2. hemoroidy

Hemoroidy to trzy „poduszeczki” wypełnione krwią, leżące tuż za kanałem odbytu, czyli około 1-2 cm od brzegu odbytu. Kolumny hemoroidów ma każdy.
Nie u każdego człowieka natomiast hemoroidy chorują. W pozycji stojącej lub siedzącej zagięcie jelita grubego, zwane kątem odbytowo-odbytniczym, jest załamane, co zwiększa ciśnienie wznoszące w odbytnicy i utrzymuje stolec wewnątrz. Pozycja siedząca utrzymuje nas w „trybie wstrzemięźliwości”. Kąt odbytowo-odbytniczy można zniwelować przybierając pozycję kuczną. Dzięki temu nacisk na żyły obecne w hemoroidach jest mniejszy i nie dochodzi do ich powiększania się czy wypadania.

W wieku 50 lat około połowa dorosłych ma już do czynienia z dyskomfortem, swędzeniem, czy krwawieniem, które może sygnalizować obecność hemoroidów.
Żyły wokół odbytu mają tendencję do rozciągania się pod ciśnieniem i mogą wybrzuszać się lub brzęknąć. Obrzęknięte żyły wychodzą ze wzrostem ciśnienia w dolnej odbytnicy.

Hemoroidy MOŻNA wyleczyć bez nawrotu, kiedy przyjmowana jest postawa kuczna do wypróżnienia.


3. CHOROBA JELIT

Całkowite i regularne wypróżnienie pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji jelita grubego. Badania wskazują, że zaleganie kału w okrężnicy jest przyczyną chorób,
w tym raka jelita grubego. Nagromadzenie stolca w okrężnicy utrudnia naszemu organizmowi wchłonięcie wszystkich składników odżywczych i płynów z pożywienia, pozostawiając nas bez energii, którą moglibyśmy się cieszyć gdyby nasze jelita były zdrowe.


4. PROBLEM zakażenia dróg moczowych

Przepływ moczu jest zazwyczaj silniejszy i łatwiejszy gdy kobiety kucają podczas oddawania moczu. Pęcherz opróżnia się całkowicie, bardziej w pozycji kucznej niż siedzącej. Kucanie może pomóc zmniejszyć częstotliwość i intensywność zakażeń dróg moczowych.


5. problemy DNA MIEDNICY

Badanie Kaiser Permanente 2008 opublikowane w położnictwie i ginekologii, podaje, że jedna trzecia kobiet cierpi z jednego lub większej liczby zaburzeń dna miednicy. Ponadto, starzenie, otyłość i poród zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów. Chociaż zaburzenia dna miednicy są częstsze u kobiet, mężczyźni również borykają się z podobnymi objawami. Ankieta Narodowego Badania Zdrowia i Żywienia donosi, że prawie jeden na pięciu mężczyzn w wieku od 60 lat i starszych doświadcza nietrzymania moczu.

Sieć więzadeł, mięśni i tkanki łącznej, dna miednicy działa jako „hamak” wspierając narządy miednicy, w tym pęcherza moczowego i odbytnicy – oraz u kobiet, macicy i pochwy. Zaburzenia dna miednicy, zwane także dysfunkcją dna miednicy, występuje zarówno u mężczyzn jak i kobiet, gdy mięśnie i nerwy w tym rejonie zostają uszkodzone lub osłabione, powodując opadanie narządów miednicy, co może prowadzić do wystąpienia objawów takich jak zaparcia i niemożność utrzymania zarówno stolca,  jak i moczu.

„Większość zaburzeń dna miednicy związanych jest  z deewolucją naszej normalnej biologii ewolucyjnej”, powiedział dr Jack Kruse, trener optymalnego zdrowia i neurochirurg z Nashville TN, specjalizujący się w leczeniu przewlekłego bólu szyi i pleców. „Poprzez korygowanie naszej postawy w toalecie, podnóżek toaletowy Squatty Potty® może być ogromnie pomocny dla osób cierpiących z powodu tych problemów zdrowotnych. Podnóżek Squatty Potty® jest nie tylko estetyczny, ale również sprawia, że zwiększa się nasza świadomość dotycząca prawidłowego wydalania. „

SQUATTY potty® jest prostym  rozwiązaniem

Wszystkich wspomnianych problemów oraz wielu innych, można uniknąć przy korzystaniu z Squatty Potty®. Ten innowacyjny, podnóżek jest łatwy w użyciu i wysoce skuteczny w pozycjonowaniu okrężnicy do łatwego wypróżnienia.

W przeciwieństwie do innych urządzeń, Squatty Potty® pomaga w uzyskaniu pełnej pozycji kucznej nad toaletą, co daje postawę naturalnego przysiadu. Ponadto jest ergonomiczny, wygodny, wytrzymały i niedrogi.

[:en]

NOT ELIMINATING FULLY?

IT'S NOT YOUR FAULT. HUMANS ARE DESIGNED TO SQUAT.

Whether you’re already a believer in the benefits of squatting to eliminate, or you’ve stumbled onto this site as your first introduction to the whole concept, here’s the low-down on why squatting to poop is in your best interest and why using the Squatty Potty® is the most convenient and effective way to improve your bathroom posture.

HEALTH PROFESSIONALS KNOW THE BENEFITS OF SQUATTING TO ELIMINATE

Medical doctors, naturopaths, and assorted holistic health professionals have pointed out the hazards of the modern toilet for years. There is empirical evidence that elevating your feet during elimination is healthier.

The modern day toilet is convenient, but has one major fault; it requires us to sit. While sitting to do our business may be considered “civilized”, studies show the natural squat position improves our ability to eliminate. Better elimination may decrease many modern day ailments including bloating, straining, hemorrhoids and constipation.


UNDERSTAND THE PROBLEM

Primary (simple) constipation is a consequence of habitual bowel elimination on common toilet seats. A considerable proportion of the population with normal bowel movement frequency has difficulty emptying their bowels, the principal cause of which is the obstructive nature of the recto-anal angle and its association with the sitting posture normally used in defecation.

FIX THE PROBLEM

The alignment of the anorectal angle associated with squatting permits smooth bowel elimination. This prevents excessive straining with the potential for resultant damage to the recto-anal region and, possibly, to the colon and other organs. There is no evidence that habitual bowel elimination at a given time each day contributes considerably to the final act of rectal emptying. The natural behavior to empty the bowels in response to a strong defecation reflex alleviates bowel emptying by means of the recto anal inhibitory reflex.

THE ONLY NATURAL DEFECATION POSTURE FOR A HUMAN BEING IS SQUATTING

MEDICAL CASE STUDIES >>

5 PROBLEMS WITH SITTING ON YOUR TOILET

1. CONSTIPATION

 

The National Institutes of Health (NIH) defines constipation as having fewer than three bowel movements per seven days. According to the NIH about four million Americans suffer from constipation. Are you one of these people? Do you know someone who is?

One of the biggest obstacles to your success may be not realizing you’re constipated in the first place. The bowel is the body’s main elimination organ, yet amongst many Americans today, this central elimination system is compromised, as evidenced by high rates of constipation. The National Institutes of Health estimates that 4-10 million Americans have chronic constipation (defined as having a bowel movement less than three times per week), and as many as 63 million people are suffering at any time from occasional constipation.

Squatty Potty® toilet stools create healthy toilet posture to relieve and prevent constipation in the following ways:

  • In the squatting position, gravity does most of the work. The weight of the torso presses against the thighs and naturally compresses the colon. Gentle pressure from the diaphragm supplements the force of gravity.
  • Squatting relaxes the puborectalis muscle, allowing the anorectal angle to straighten and the bowel to empty completely.
  • Squatting lifts the sigmoid colon to unlock the „kink” at the entrance to the rectum. This kink also helps prevent incontinence, by taking some of the pressure off the puborectalis muscle.
  • The colon is equipped with an inlet valve (the ileocecal valve) and an outlet valve (the puborectalis muscle). Squatting simultaneously closes the inlet valve, to keep the small intestine clean, and opens the outlet valve, to allow wastes to pass freely. The sitting position defeats the purpose of both valves, making elimination difficult and incomplete, and soiling the small intestine.

2. HEMORRHOIDS

Hemorrhoids (HEM-uh-roids) are swollen and inflamed veins in your anus and lower rectum. When we’re standing or sitting the bend, called the anorectal angle, is kinked which puts upward pressure on the rectum and keeps the feces inside. The sitting posture actually keeps us in ‘continence mode’. We thank our lucky stars for this muscle when we don’t want to go but when we need to go, and sit on our toilet to do it – it sure makes elimination difficult and incomplete, creating the need to STRAIN.

By age 50, about half of adults have had to deal with the itching, discomfort and bleeding that can signal the presence of hemorrhoids. The veins around your anus tend to stretch under pressure and may bulge or swell. Swollen veins — hemorrhoids — can develop from an increase in pressure in the lower rectum.

THE GOOD NEWS ABOUT HEMORRHOIDS…

Hemorrhoids can heal without relapse when the squat posture is adopted for bowel movements.


3. COLON DISEASE

Eliminating completely and often helps maintain good colon health. Many studies point to fecal buildup in the colon as a cause of diseases including colon cancer. And when there is buildup in the colon, our bodies can’t absorb all the nutrients from the food we eat, leaving us without the energy we could enjoy if our colons were healthy.


4. URINARY DIFFICULTY/INFECTIONS

Urinary flow is usually stronger and easier when women squat to urinate. The bladder is emptied more completely when squatting rather than sitting or “hovering”. Squatting can help reduce episodes of urinary tract infections in both frequency and intensity. Now, that is good news!


5. PELVIC FLOOR ISSUES

A 2008 study by Kaiser Permanente published in Obstetrics & Gynecology found that one-third of women suffer from one or more pelvic floor disorders. In addition, aging, obesity, and childbirth increase the likelihood of experiencing these issues. Although pelvic floor disorders are more common in women, men also suffer from similar symptoms; the National Health and Nutrition Examination Survey reports that nearly one in every five men ages 60 and older experience incontinence.

A network of ligaments, muscles and connective tissues, the pelvic floor acts as a “hammock” to support the pelvic organs, including the bladder and rectum – and in women, the uterus and vagina. Pelvic floor disorders, also called pelvic floor dysfunction, occur in both men and women when muscles and nerves in this area become damaged or weakened, causing the pelvic organs to prolapse (drop), which can lead to symptoms such as constipation and fecal and urinary incontinence.

“Most pelvic floor disorders are tied to the de-evolution of our normal evolutionary biology,” said Dr. Jack Kruse, optimal health coach and Nashville, Tenn.-based neurosurgeon specializing in treating chronic pain, neck pain and back pain. “By correcting our bathroom posture, the Squatty Potty can be a huge help to people suffering from these health problems. Not only is the Squatty Potty aesthetically pleasing, but it also makes a tremendous amount of sense with how we should eliminate.”

[:]