[:pl]

Założyciele Squatty Potty

Poznaj Billa, Judy i Bobbiego Edwards


Od naszej rodziny dla twojej

Cześć, jesteśmy rodziną Edwards. Jesteśmy projektantami i twórcami Squatty Potty® stołków toaletowych i właścicielami Squatty Potty LLC. Działamy w naszej małej rodzinnej firmie w  Saint George, Utah.

Zawsze  bardzo dbaliśmy o zdrowie, ale po kilku latach problemów z okrężnicą, zaczęliśmy poszukiwać naturalnego i ekonomicznego rozwiązania, które pomogłoby zniwelować problemy, których doświadczaliśmy. Wtedy odkryliśmy to proste rozwiązanie …. „pozycję kuczną”


Dlaczego prawidłowa postawa w toalecie robi różnicę?

Prosta wiedza o potrzebie podnoszenia kolan podczas korzystania z toalety, okazała się mieć ogromne znaczenie. Szukaliśmy ale nie mogliśmy znaleźć dobrego rozwiązania, które pozwoliłoby nam uzyskać pozycję kuczną, podczas korzystania z toalety. To wtedy wymyśliliśmy podnóżek Squatty Potty®.

Podnóżek Squatty Potty® dopasowuje się całkowicie do WC i łatwo go schować, gdy nie jest w użyciu. Sami je zaprojektowaliśmy, stworzyliśmy i wielokrotnie testowaliśmy. Pomyśleliśmy o wszystkim, aby Twoje doświadczenia w łazience, nie kojarzyły się tylko z nieprzyjemnym wysiłkiem. Podnóżek Squatty Potty® posiada idealną wysokość, kształt i konstrukcję dostosowaną do każdego WC. Jest wygodny, ergonomiczny, łatwy w użyciu, atrakcyjny i przystępny. Powodzenia!


Jesteśmy rodziną z misją

Nasz cel, to zmienić sposób wydalania

[:en]

FAMILY BUSINESS

MEET BILL, JUDY AND BOBBY EDWARDS

FROM OUR FAMILY TO YOURS

Hi, we are the Edwards family. We are the designers and creators of Squatty Potty® toilet stools and the owners of Squatty Potty LLC. We operate our small family business out of beautiful Saint George, Utah.

We have always been a very health conscious family, but after a few years of some colon issues we were seeking a natural and inexpensive solution that would help correct and heal the problems we were experiencing. That’s when we found a wonderful and simple solution…. “Squatting!”


PROPER TOILET POSTURE MAKES ALL THE DIFFERENCE

The simple knowledge of getting our knees up while going to the bathroom made a remarkable difference. We searched and searched but we could not find a good solution for putting us into a squatting position while using our toilet. After trying different stools, books and buckets – not to mention stubbing our toes many times (especially in the middle of the night) we decided to take matters into our own hands. That’s when we came up with the Squatty Potty® toilet stool.

Squatty Potty wraps perfectly around your existing toilet and easily stores out of the way when not in use. We designed, created, tried and tested and then did it again and again. We thought of everything to make your bathroom experience better and more enjoyable. Squatty Potty is the perfect height, shape and design to work with any toilet. It’s comfortable, ergonomic, easy to use, attractive and affordable. Success!


WE’RE A FAMILY ON A MISSION

It’s our goal to change the way we poop, one 'stool’ at a time.


[:]